LogoIcon.png

VYHLEDÁVÁNÍ EXEKUCÍ

Nenechte se poškodit!

V českém právu jsou věci, které by měl znát každý. Z vlastní zkušenosti víme, že jsou exekuce problém a zákony lze někdy snadno obejít. Nenechte se nachytat a přečtěte si o dvou základních principech exekučního práva.

Bojovník

PRINCIP PRVNÍ

Člověk, na kterého je vedena exekuce, nemůže libovolně nakládat se svým majetkem.

 

Ano, je tomu skutečně tak. Výše uvedené vyplývá především z ust. § 44a odst. 1 exekučního řádu, dle kterého platí, že:

 

„nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.“

 

Dále vyplývá zákaz nakládat s postiženým majetkem z ust. § 47 odst. 6 zákona exekučního řádu, dle kterého platí, že:

 

„Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.“

 

Tato omezení trvají zpravidla po celou dobu exekučního řízení, přičemž ze strany dlužníků je velmi často vůle je porušovat. Proč? Důvodem je zejména zbavit se přebytečného majetku dřív, než se k němu dostane exekutor. Typicky tyto situace nastávají v případě prodeje dlužníkova vozu.

 

 

PRICIP DRUHÝ

Člověku s exekucí může být zabavován jeho majetek i v místě, ve kterém nemá trvalé bydliště.

 

Tuto nepříjemnou skutečnost zjistilo v České republice již mnoho pronajímatelů, ale i rodinných příslušníků nebo partnerů lidí v exekuci. Zákon sice dovoluje zabavovat pouze majetek, který je ve výlučném vlastnictví lidí v exekuci nebo v určitých situacích ve společném jmění manželů, ovšem v situaci, kdy soudní exekutor vstoupí do místa, které považuje za místo skutečného pobytu povinného, nebo místa, kde předpokládá, že povinný své věci schovává, je oprávněn tyto věci zabavit.

 

Problém nastává, pokud se povinný vyskytuje tam, kde většina věcí není jeho. V takové situaci je pak velmi těžko prokazatelné, že věc není dlužníka, ale někoho jiného. Takové případy pak zpravidla končí u soudu, který o věcech rozhodne. K tomu však dochází nejdříve za několik měsíců po zabavení věcí.

 

STÁHNOUT APLIKACI

Na Android můžete aplikaci stáhnout zde.

Google Play Link

Na iPhone můžete aplikaci stáhnout zde.

Appstore.png
1-min-min.png

© 2022 Metastream s.r.o. vedená u Krajského soudu v Brně oddíl: C, vložka: 113439; sídlem: Högrova 2862/2, Královo Pole, 612 00 Brno; IČ: 08393494. www.lustracexekuci.cz